alivia98 Blog
by alivia98

VinFast chính thức lăn bánh chạy thử   43 d  
Vừa qua là chiếc ô tô đầu tiên của VinFast chính thức lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất và đă bắt đầu chạy thử nghiệm trong khuôn viên của Tổ hợp nhà máy VinFast tại Cát Hải, thành phố Hải Pḥng vào ngày 6.3.
 
VinFast chính thức lăn bánh chạy thử: Tính hiệu đáng mừng cho quá trình tăng tốc Vừa qua là chiếc ô tô đầu tiên của VinFast chính thức lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất và đã bắt đầu chạy thử nghiệm trong khuôn viên của Tổ hợp nhà máy VinFast tại Cát Hải, th ...   read more 
Chia sẻ từ lănh đạo nước sự phát triển thần tốc của VinFast   43 d  
Không chỉ trong nước mà ngay cả đội ngũ lănh đạo nước ngoài của hăng xe VinFast cũng hết sức bất ngờ với những ǵ mà Vinfast đặt ra khi xây dựng nhà máy và sản xuất ôtô thương mại.
 
Chia sẻ từ lãnh đạo nước ngoài về hành trình phát triển thần tốc của VinFast Không chỉ trong nước mà ngay cả đội ngũ lãnh đạo nước ngoài của hãng xe VinFast cũng hết sức bất ngờ với những gì mà Vinfast đặt ra khi xây dựng nhà máy và sản xuất ôtô thương m ...   read more 
 

Add Blog To Your Favorites!

alivia98 Blog. Đại lư ô tô tại Việt Nam more...

Last Activity: 43 d ago
2 Messages   Last message 43 d ago
0 Comments   Last comment 43 d ago

viewed 130 times
Created: 43 d   May 18 2022

Similar Blogs (10 of 185):
Development  by DerekLewis  17 h
prposting  by Kirik  51 h
Hirsch George 1  by GerryMonk  79 h
Local Singles Blog  by hookuplocals  6 d
Slot Pulsa Savayasl…  by jujusianaksoleh  7 d
Chelsea Chauffeurs …  by Chelsea Chauffeurs  9 d
Tryst Link Blog  by TrystLink  9 d
What is an Exemplif…  by SethMorris  10 d
How Intex Pool Vacu…  by Bargainmart  10 d
Hookup Services Blog  by hookupservices  13 d
All Blogs (1,019)


CureZone Newsletter is distributed in partnership with https://www.netatlantic.com


Contact Us - Advertise - Stats

Copyright 1999 - 2022  curezone.biz

3.422 sec, (1)